Interview Volkskrant en Trouw

Omschrijving

Het onderwijs is aan het veranderen. Steeds meer docenten werken met formatieve toetsen en leerlingen worden steeds meer betrokken bij hun leerproces. Toch hebben we een examenritueel waarbij leerlingen niet worden betrokken bij het nakijken van hun toets en pas na een maand inzicht krijgen in hun prestaties. Kan dit dan niet anders? Jawel – het kan gewoon. Het is tijd om de norm te doorbreken.

Naar aanleiding van dit artikel dat ik schreef over het nakijken van de centrale eindexamens met leerlingen, werd ik geïnterviewd door zowel de Volkskrant als Trouw.