Over mij

image

Na het voltooien van de Lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting ben ik in 2010 op mijn 21ste gestart als docent geschiedenis en mens en maatschappij op de vmbo school X11 media en vormgeving, in Utrecht.

Al snel kwamen daar de vakken maatschappijkunde en loopbaanbegeleiding bij, heb ik de opleiding Master Leren en Innoveren gevolgd en heb ik met collega's een datateam opgezet binnen de school. Vervolgens ben ik in de loop der jaren steeds meer school- en scholengroep-breed gaan werken op het gebied van onderwijsvisie, het werken met leerdoelen, formatief handelen, effectieve didactiek, eigenaarschap van leerlingen en curriculumontwerp. Zo heb ik collega's geholpen met onderwijs vormgeven, leiding gegeven aan het opzetten van de Havo-afdeling, ben ik actief betrokken geweest bij het opzetten van een nieuwe school en heb ik met enkele collega's een regionaal docentennetwerk opgericht.

Tevens ben ik in 2015 vanuit mijn ervaring en interesse met Michiel Lucassen gestart met Vernieuwenderwijs: een platform vanwaaruit wij met vele anderen, docenten inspireren om te innoveren.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, ben ik 2018 overgestapt naar de HAN University of Applied Sciences. Daar heb ik binnen zowel mijn eigen academie als HAN-breed als onderwijskundige opleidingen ondersteunt bij oa. basis- en senior didactische bekwaamheid, (programmatisch) toetsen, formatief handelen, curriculumontwerp, didactisch coachen en online didactiek.

Door de groei van Vernieuwenderwijs heb ik september 2021 de keuze gemaakt om mij hier volledig op te focussen. Met ons team helpen we middels diensten en producten scholen en opleidingen met de doorontwikkeling van hun onderwijs. Naast de algehele bedrijfsvoering ben ik onderwijskundig adviseur en publiceer en spreek ik regelmatig over diverse thema's rondom curriculumontwerp, didactiek en toetsing.