Over mij

image

Met een interesse voor onderwijs en geschiedenis ben ik op mijn 17e begonnen aan de Lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting, vanwaaruit ik in 2010 op mijn 21ste ben gestart als docent geschiedenis en mens en maatschappij op de vmbo school X11 media en vormgeving, in Utrecht.

Al snel kwamen daar de vakken maatschappijkunde en loopbaanbegeleiding bij, heb ik de opleiding Master Leren en Innoveren gevolgd en heb ik met collega's een datateam opgezet binnen de school. Vervolgens ben ik in de loop der jaren steeds meer school- en scholengroep-breed gaan werken op het gebied van onderwijsvisie, het werken met leerdoelen, formatief handelen, effectieve didactiek, eigenaarschap van leerlingen en curriculumontwerp.

Zo heb ik collega's geholpen met onderwijs vormgeven, leiding gegeven aan het opzetten van de Havo-afdeling, ben ik actief betrokken geweest bij het opzetten van een nieuwe school en heb ik met enkele collega's een regionaal docentennetwerk opgericht.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, ben ik 2018 overgestapt naar de HAN University of Applied Sciences. Daar heb ik binnen zowel mijn eigen academie als HAN-breed als onderwijskundige opleidingen ondersteunt bij oa. basis- en senior didactische bekwaamheid, (programmatisch) toetsen, formatief handelen, curriculumontwerp, didactisch coachen en online didactiek.

Vanaf september 2021 ben ik part-time als onderwijskundige werkzaam bij Buurtcollege Agora Maas en Peel, een nieuwe Agora school. Daarnaast ben ik vanuit mijn bedrijf Vernieuwenderwijs werkzaam als onderwijskundigadviseur en ontwikkelaar.


Vanuit mijn ervaring en interesse ben ik met Michiel Lucassen in 2015 gestart met Vernieuwenderwijs: een platform vanwaaruit wij met vele anderen, docenten inspireren om te innoveren. We delen er middels onze artikelen dingen die we doen en tegenkomen, hebben producten ontwikkelt zoals de CurriculumKit en Pocket Didactiek, verzorgen innovatietrajecten en geven keynotes.