CV

Werkzaamheden

2015 - heden
Vernieuwenderwijs

Mede-Oprichter en onderwijsadviseur

Vanuit ons bedrijf Vernieuwenderwijs blog ik en verzorg ik lezingen, workshops, coaching en innovatietrajecten en ontwikkel ik producten om docenten(teams) te ondersteunen bij het werken aan beter onderwijs.

2018 - 2021
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Onderwijskundige

Onderwijskundige bij de Academie Organisatie en Ontwikkkeling (AOO): Toegepaste Psychologie, HRM, Bedrijfskunde, Facility Management, Logistics Management en Learning and Development. • Toetscommissie • Curriculumontwikkeling • Toetsing en beoordeling • Didactische vraagstukken • Onderwijskwaliteit (accreditatie, NSE, rendement, etc.)

2010 - 2018
X11 media en vormgeving

Docent. Coördinator. Onderzoeker. Innovator.

LC-Docent Maatschappijkunde, Mens & Maatschappij en Loopbaanbegeleiding • Lesgeven aan vmbo-b t/m havo 4 • Coördinator Havo • Data-expert: schooldata en onderwijskwaliteit • Mede-oprichter docentennetwerk Meetup030 • Ontwikkelen en coördineren loopbaanbegeleiding • Collega’s coachen: ICT en gepersonaliseerd leren • Lid landelijke Klankbordgroep Onderwijs&ICT • Lid Leerlab: Inrichten individuele leerroutes • Ontwikkelteam nieuwe school: Academie Tien

Nevenactiviteiten

2021 - 2023
Buurtcollege Agora Maas en Peel

Onderwijskundige

Als onderwijskundige ondersteun ik bij het vormgeven van het onderwijsconcept. Zo heb ik met het team het curriculum verscherpt, het toetsprogramma uitgedacht en stappen gezet ten aanzien van de didactiek. Dit alles passend binnen de visie van Agora.

2021 - 2023
Aeres Hogeschool (Almere)

Critical Friend

Als critical friend (voorzitter) ondersteunde ik Aeres Hogeschool in Almere door, samen met twee anderen, enkele keren per jaar advies te geven op hun beleid en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en management.

Opleidingen

2014
Marnix Academie / Interactum

Master of Education

Master Leren en Innoveren (MLI)

2011
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bachelor of Education

Docent 2e graad Geschiedenis en Staatsinrichting

Certificaten

2019
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Seniorkwalificatie Examinering (SKE)

2015
Utrechts Taaleffect

Datacoach

2013
Hogeschool Utrecht

Utrechtse Meester-Docent VMBO